• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo đóng hệ thống duyệt Topik kì thứ 70

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký20-02-19 23:25 Số lượt xem6,014회 댓글0건

본문

Theo thông báo trên trang topikhanoi.com, nhà trường sẽ xét duyệt hồ sơ đến 16 giờ ngày 19/02/2020. Tuy nhiên do vấn đề bổ sung ảnh nên quá trình duyệt hồ sơ đã kết thúc muộn hơn so với thông báo. Thí sinh vui lòng xác nhận lại trạng thái hồ sơ. Những hồ sơ có trạng thái như sau sẽ không thể tham gia kì thi topik lần thứ 70

1. Đang chờ duyệt

2. Đang bảo lưu

3. Hết hạn đăng kí

Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi thông báo trên trang topikhanoi.com để cập nhật thông tin liên quan đến kì thi. Xin trân trọng cảm ơn!

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.