• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo về lỗi không hiện ảnh trên hồ sơ đăng kí Topik kì 70

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký20-02-05 10:33 Số lượt xem4,377회 댓글0건

본문

Hiện nay có một số hồ sơ đăng kí không hiện ảnh do lỗi hệ thống. Thí sinh vui lòng gửi những thông tin sau qua địa chỉ email hanoischool@hanmail.net để nhà trường thực hiện bổ sung ảnh sau khi hồ sơ của thí sinh ở trạng thái " Đã được duyệt" và khi đến đóng lệ phí thi.

1. File ảnh thẻ

2. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư

3. Địa chỉ mail của thí sinh

***

Những trường hợp đóng theo nhóm từ trên 20 hồ sơ trở lên đề nghị gửi theo danh sách 3 thông tin trên trước khi đến đóng lệ phí thi 1 ngày để nhà trường có thể kịp thời cập nhật hồ sơ và quá trình đóng lệ phí diễn ra nhanh chóng, tránh ảnh hưởng đến các thí sinh đóng cá nhân.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.