• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

thí sinh vui lòng xác nhận lại và kiểm tra lại điểm.(TOPIK KY 65)

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký19-08-06 13:06 Số lượt xem6,806회 댓글0건

본문

Kỳ thi năng lực tiếng hàn lần thứ 65,vấn đề thí sinh không thể xem được điểm thi đã giải quyết xong .

Thông tin và chứng chỉ của thí sinh đã không thông nhất .
Mọi thứ đã được giải quyết thí sinh vui lòng xác nhận lại và kiểm tra lại điểm và chứng chỉ của mình.

Xin cảm ơn 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.