• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo tình trạng không xem được điểm thi kỳ 65

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký19-08-01 22:39 Số lượt xem5,384회 댓글0건

본문

Hiện tại, đã xác nhận có trường hợp thí sinh không xem được điểm thi kỳ 65.

chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể ạ.


Các bạn thí sinh vui lòng chờ 1 thêm 1 chứt ạ. (trong 1~2 tuần).

xin cảm ơn ạ.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.