• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo về việc nhảy số thứ tự đăng kí

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký19-07-22 11:12 Số lượt xem6,657회 댓글0건

본문

Theo thông báo từ hội đồng Hàn Quốc, số thứ tự đăng kí của thí sinh tại kì thi thứ 66 trong 2 tuần đầu, tất cả các hồ sơ đăng kí cùng một thời điểm sẽ có cùng một số thứ tự đăng kí. Sau khi có nhiều ý kiến phản hồi của thí sinh, hệ thống đã cải thiện lại trạng thái và chuyển thành mỗi hồ sơ có một số thứ tự đăng kí riêng nên đã dẫn đến hiện tượng nhảy số thứ tự của các hồ sơ. Số thứ tự hiện tại là số đăng kí chính xác của hồ sơ.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.