• 시험안내
  • 인터넷 접수
  • 응시자 유의사항
  • 수수료 납부
  • 나의 응시현황
  • 정보마당


 

Thông báo bổ sung về quy định nộp lệ phí thi

페이지 정보

Người đăng ký 하노이관리자 Ngày đăng ký19-07-17 15:08 Số lượt xem6,662회 댓글0건

본문

Khi đến đóng lệ phí thi, thí sinh cần mang 1 trong những giấy tờ sau:

1. Chứng minh thư gốc( hộ chiếu gốc) hoặc giấy xác nhận của công an phường(xã).

2. Chứng minh thư phô tô màu

3. Ảnh chụp chứng minh thư

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.